• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Bình Thở

Bình thở RHZK 6.8/30

 

 

Model: RHZK 6.8/30

          Một bộ hoàn chỉnh gồm giá đeo, mặt nạ, bình khí bằng sợi carbon 6 lít * 300 bar

          Thời gian thở: 50p

          Hãng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment – Trung Quốc

 

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương