• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Bình Thở

Bình thở TH 10

 

Model: Bình thở sự cố THDF 10-1

 

               Volume: 2.2L

               Nominal working Pressure: 21 Mpa

               Duration: 10 min

               Weight: 6 kg

 

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương