• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Bình Thở

Bình thở AERIS

 

 

Model: AERIS

          Một bộ hoàn chỉnh gồm giá đeo, mặt nạ, bình khí bằng thép 6 lít * 200 bar

          Thời gian thở: 30 phút

          Hãng sản xuất: Fenzy – Pháp

          Chứng chỉ đăng kiểm BV - Pháp

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương