• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
THIẾT BỊ CỨU HỎA

Bình cứu hỏa dạng xe đẩy

 

Model: Bình cứu hỏa dạng bột có xe đẩy - MFZ35 (35kg)

         Bình bột chữa cháy dùng để chữa cháy các chất rắn, chất lỏng, chất khí và các chất khí hoá lỏng dễ cháy, chữa cháy kim loại bằng các loại bình bột đặc biệt.

         Bình bột có thể sử dụng để chữa cháy điện hạ thế ( dưới 1000V).

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương