• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
THIẾT BỊ CỨU SINH

Áo phao

 

 

1. Áo phao bơm hơi

         Model: XT-5582A

         Tự họat động khi xuống nước

         Loại: 1 khoang hoặc 2 khoang

         Có Chứng chỉ Đăng kiểm CCS (TQ)

         Nước sản xuất: Trung quốc

 

 

 

2. Áo phao cứu sinh (Lifejacket)

         Model: DY 5564-1

         Sức nổi: 10.5kg

         Tiêu chuẩn: Solas 74/96 & LSA Codes

         Chứng chỉ: Đăng kiểm Trung quốc (CCS)

          Nước sản xuất: Trung quốc

 

 

 

 

 

3. Áo phao cứu sinh (Lifejacket) 

        Model: DY 5564-3

        Sức nổi: >14 kg

        Tiêu chuẩn: Solas 74/96 & LSA Codes

        Chứng chỉ: Đăng kiểm Trung quốc (CCS)

        Nước sản xuất: Trung quốc

 

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương