• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Phao Cứu Sinh

Phao bè cứu sinh tự thổi

Model: LR05/L, LR07/L

          Sức chứa: 6,10,12, 15, 16, 20, 25 người

          Hãng sản xuất: DSB - Đức

 

 

 

 

Model: KHA

          Sức chứa: 6,10, 15, 20, 25 người

          Hãng sản xuất: Youlong - Trung quốc

 

 

* Các thông số kỹ thuật 

 

 

 

 

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương