• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
THIẾT BỊ CỨU SINH

Thang dây cứu sinh

 

Thang xuồng dùng cho tàu biển

         Kích thước: theo yêu cầu

         Vật liệu: bậc thang gỗ, dây Manila 20mm

         Nước sản xuất: Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Thang hoa tiêu dùng cho tàu biển

         Kích thước: theo yêu cầu

         Vật liệu: bậc thang gỗ & cao su, dây Manila 20mm

         Nước sản xuất: Việt Nam

 

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương