• 1
  • 2
  • 3

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI
>>
MH/HF

MF/HF DSC SRG-3150DN

▶Compliant with ITU, IMO and GMDSS standard. ▶Adoption of new conceptual SYNTHESIZER technology improves voice quality,...

ICOM IC-M 710

Hiển thị chữ và số Bảy ký tự có thể được lập trình vào mỗi kênh nhớ để hiển thị tên...

M700Pro

Dễ Sử dụng Chọn kênh nhanh chóng và dễ dàng nhờ núm Kênh và núm Nhóm lớn và...