• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Phao Cứu Sinh

Phao cứu sinh (nhỏ)

 

Model: Phao tròn nhựa 086PTN

            -  Đường kính trong: 440cm

            -  Đường kính ngoài: 730cm

            -  Vỏ nhựa

            -  Ruột Polyethylene

                -   Tiêu chuẩn: CE, Solas 74/96 & LSA Codes

            -   Có 2 loại: 2.5kg và 4.0kg

 

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương