• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Phao Cứu Sinh

Phao tròn cứu sinh

 Model: Phao tròn có dây giữ và băng phản quang

            - Vật liệu: HDPU & PE

         -  Đường kính ngoài: 713mm (2.5kg) - 750mm (4.3kg)

         -  Đường kính trong: 445mm (2.5kg) - 468mm (4.3kg)

         -  Tiêu chuẩn: Solas 74/96 & LSA Codes

         -  Hãng sản xuất: Huayan - Trung quốc

         -  Loại 2.5kg (Model: DY 5555)

         -  Loại 4.3kg (Model: DY 5555-4)

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương