• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
THIẾT BỊ CỨU HỎA

Lăng phun đa tác dụng

LĂNG PHUN NƯỚC CỨU HỎA (PHUN THẲNG/SƯƠNG)

 

 

LĂNG PHUN NƯỚC CỨU HỎA (PHUN THẲNG/SƯƠNG)

Lọai

Đường kính

Chiều dài

Vật liệu

QLD40J-1

40mm (1.5")

108mm

Đồng thau

QLD50J-1

50mm (2")

122mm

Đồng thau

QLD65J-1

65mm (2.5")

134mm

Đồng thau

 

 


LĂNG PHUN TẠO BỌT

 

  

 

 

 

Loại

Áp suất làm việc

Lưu lượng

Tỷ lệ trộn

Khoảng cách phun

Chứng nhận

KYJ65

4.5 ~5.5 bar

6 L/s

3% ~ 3.9%

> 20m

CCS

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương