• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Pháo Hiệu

Tín hiệu khói

Model:  JH3 - 97

      Smoke colour: Orange

       Obscuration of smoke: >= 70%/obscuration%

       Emission Period: >=3mins

       Validity: 3years

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương