• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Pháo Hiệu

Tín hiệu dù

 

 

Model: JH1-300-86 (CCS certificate) & HR-3 (EC certificate)

             Phát sáng ở độ cao: ≥ 300m

             Màu phát sáng: cháy với ánh đỏ sáng

             Cường độ sáng: >30000cd

             Thời gian phát sáng: ≥40s

             Tốc độ rơi: 5m/s

             Hạn sử dụng: 3 năm

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương