• 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu
>>
Giới thiệu chung

Sơ lược về Công ty

1. Tư cách pháp nhân

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI SOLAS
- Tên giao dịch quốc tế: SOLAS MARITIME SERVICES COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt : SMC
- Địa chỉ : Km 92, Đường 5 mới, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Tel: 0313.522.131 /0313.522.826 Fax: 0313.522.131
- Email: solasmarine.vn@gmail.com

Sơ lược về Công ty

2. Nghành nghề đăng ký kinh doanh

 Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải được Sở Kế hoạch – Đầu tư Hải Phòng cấp chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 22 tháng 4 năm 2011,

Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 15 tháng 8 năm 2012. Nghành nghề đăng ký kinh doanh theo “ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên ” cấp ngày 22 tháng 4 năm 2011 và đăng ký thay đổi lần 3 ngày 15 tháng 8 năm 2012 như sau:

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải hoạt động dựa trên đội ngũ lãnh đạo nhân viên đã làm việc lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong các công lớn và đầu nghành trong lĩnh vực kinh doanh và cung cấp dịch vụ thiết bị tin liên lạc, thiết bị Nghi khí hàng hải và các thiết bị cứu sinh, cứu hỏa nghành vận tảỉ biển.