• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
Bình Thở

Bình thở TH 15

 

Model: Bình thở sự cố THDF 15-1

               Volume: 3L

               Nominal working Pressure: 21 Mpa

               Duration: 15 min

               Weight: 8.5 kg

 

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương