• 1
  • 2
  • 3

Sản phẩm
>>
THIẾT BỊ KHÁC

Thuốc cấp cứu

 

T10-01-00

SIZE

300X220X115

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

T10-02-00

SIZE

435X335X150

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

T10-03-00

SIZE

320X236X135

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

T10-05-00

SIZE

270X175X90

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

T03-05-00

SIZE

345X250X100

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

T03-06-00

SIZE

280X210X130

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

T03-07-00

SIZE

260X210X95

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

Nguồn : Công ty Cổ Phần thương mại hàng hải Thái Bình Dương