• 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu
>>
Hợp tác phát triển

Các dự án đã thực hiện

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải từ ngày thành lập đã tham gia một số dự án, ký kết và thực hiện một số hợp đồng cung cấp và lắp đặt các thiết bị GMDSS và nghi khí hàng hải, cung cấp và lắp đặt các thiết bị cứu sinh, cứu hỏa cho các tàu biển đóng mới hoặc sửa chữa tại Việt Nam. Dưới đây là các hợp đồng do Công ty đã ký kết và thực hiện:

Các dự án đã thực hiện